S velkou lítostí Vám oznamujeme, že v úterý 26. července nás navždy opustila naše skvělá trenérka, kamarádka a dobrá duše oddílu Martina Švarcová.

“Martino, budeme na tebe vzpomínat s láskou. “

Členové klubu