Členské příspěvky 2011

28.06.2011 20:48

Do konce května 2011 byl závazný termín pro platbu členských příspěvků na rok 2011 přesto je stála řada členů, kteří tento příspěvek dosud neuhradili. Peníze vybrané na příspěvcích jsou využity především na krytí výdajů spojených se závodní činností klubu. Příspěvky na rok 2011 kryly náklady spojené se zimní sezonou 2010/2011, proto úhradu příspěvků na rok 2011 požadujeme i po členech, kteří během kalendářního roku 2011(po zimní sezoně) ukončili svou působnost v klubu!

Rádi bychom také požádali ty, kteří nechtějí již být nadále členy klubu a nechtějí čerpat klubové výhody, ať tuto informaci předají Zdeňku Plecháčovi. Za všechny registrované členy musí klub odvádět platbu Svazu lyžařů ČR a tito členové jsou také zahrnuti do klubové úrazové pojistky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že klub trvá na úhradě členského příspěvku od všech členů, kteří jsou zahrnuti v přehledu plateb!

Přehled plateb vč. variabilních symbolů

Průvodní dopis k příspěvkům 2011 (členské výhody atp.)

Zpět