Klubové oblečení

11.11.2010 16:11

Ti, kdo si objednali klubové oblečení, si je mohou proti hotovostní platbě vyzvednout u Oskara Šretra. První příležitost bude po sobotním tréninku u školy. Jinak je možno oblečení vyzvednout vždy, když je trénink u školy, nebo v době školního vyučování, příp. jindy po telefonické dohodě.

Zpět