Platby za členské příspěvky a soustředění - stav k 30.11.2013

10.12.2013 21:14

Platby členských příspěvků a platby za výcvikové tábory se provádějí na účet klubu pod variabilními symboly, které jsou členům klubu přiděleny v rozpise členských příspěvků pro příslušné závodní období. Splatnost příspěvků je do 31.12. daného roku. Závodníci ze skupin žactvo a dorost a dospělí (ti, kteří se účastní národních závodů a jsou vedeni pod trenérským dozorem) mají možnost uhradit příspěvky ve 3 splátkách, přičemž první dvě splátky musí být minimálně ve výši 1/3 celého příspěvku. Termíny pro splátky jsou do konce prosince, února a května daného závodního období. 

Číslo účtu pro platby je 7820330277 Kód banky: 0100.

Platby jsou kontrolovány na základě výpisů z banky a aktualizovány v tabulce s přehledem plateb. Pro správné přiřazení platby je rozhodující správné zadání variabilního symbolu. Identifikaci ulehčí zadání poznámky do příkazy, čeho se platba týká (př. příspěvky Neználek,  VT Bradlo - Němec atp.).

Kontroly plateb provádí Oskar Šretr. Pokud naleznete nesrovnalosti v platbách, piště na email  sretr@zskomtu.cz. 

Přehled plateb za členské příspěvky a soustředění -  stav k 30.11.2013  (po aktualizaci členské základny)

Zpět