Informace o klubu

Sportovní klub Olfin Car Ski team vznikl v květnu 1995. Je zaměřen výhradně na lyžařské běžecké disciplíny, při trénincích je však využíváno různých doplňkových sportů pro rozvoj fyzické a silové připravenosti závodníků. Tréninkovými prostředky jsou kromě lyží a kolečkových lyží také horská a silniční kola, lodě (rafty, kanoe), horolezecké vybavení aj. Sídlem klubu je Základní škola Komenského v Trutnově, se kterou klub úzce spolupracuje.

Posláním klubu je poskytnout dětem a mladým lidem smyslupnou činnost v mimoškolní době, která posiluje vědomí, že žádný úspěch není možno dosáhnout bez vlastního přičinění. I když je náš klub klubem sportovním a jeho cílem je vychovávat závodníky, bylo jako oficiální motto klubu zvoleno heslo "Spojují nás společné zážitky"

Náš klub se v běžeckém lyžařském sportu řadí mezi největší a nejúspěšnější kluby v České republice. Klub vychovává sportovce všech věkových kategorií, od žákovské a dorostenecké až po juniory a dokonce zajišťuje dobré podmínky pro trénink a závodění dospělích. Široká dětská základna vytváří dobré předpokladny pro zachování předních pozic v republikových žebříčcích.

Za úspěchy klubu je nutno vidět spoustu práce, kterou odvádějí trenéři i technický personál, v mnoha případech v jedné osobě. O kvalitě trenérské práce hovoří i pravidelné každoroční zařazení našich členů do reprezentačních družstev ČR a pravidelné umístění lyžařů v anketě "Nejlepší sportovci města Trutnova". Nedílný podíl na úspěchu mají také funkcionáři, rodiče a fanoušci klubu. Náš dík patří také partnerům klubu, bez nichž by oddíl nemohl fungovat.

V současné době sdružuje klub cca 150 členů, z nichž převážná většina je v mládežnických kategoriích. Nejmladší žáci jsou náborově zařazeni do přípravky. Přípravka je zaměřena na všeobecný rozvoj pohybových dovedností dětí, který je v zimním období korunován prvními krůčky na lyžích a nácvikem lyžařské běžecké techniky. Mladší a starší žactvo patří v současné době k nejčetněji zastoupené věkové kategorii klubu. Pro žáky 2.stupně ZŠ Komenského jsou zřízeny sportovní třídy, ve kterých je rozšířena časová dotace na tělesnou výchovu. Hodiny tělesné výchovy jsou vedeny klubovými trenéry. Nejúspěšnější absolventi sportovních tříd jsou na základě závodních výsledků řazeni do sportovního centra mládeže (SCM), které je přímo řízeno Svazem lyžařů ČR (SLČR). Věkově nejstarší aktivními členy klubu jsou členové skupiny dorostu a dospělích. Nejlepší závodníci této kategorie jsou často členy dorosteneckých a juniorských reprezentačních družstev vedených pod SLČR. Z trutnovského obchovu vzešla dokonce i současná seniorská reprezentantka v běhu na lyžích Eva Nývltová. Ve výčtu poslední skupinu tvoří trenéři, rozhodčí, funkcionáři a fanoušci klubu.

 

Podmínky členství ve sportovním klubu Olfin Car Ski team Trutnov

Přihláška do sportovního klubu Olfin Car Ski team Trutnov

Bankovní spojení pro platby členských příspěvků a VT: 7820330277/0100 (Komerční banka, Trutnov)

 

Lyžařský materiál

Olfin Car Ski team Trutnov se snaží zajistit pro své závodníky co nejlepší materiálové vybavení. Kdyždý rok je lyžařský sklad dovybaven novými lyžemi, holemi, lyžáky, kolečkovými lyžemi a waxovým materiálem. Materiál je z větší části nakupován od společnosti Sprint, s.r.o., která je výhradním dovozcem firem Madshus, Swix a K2. Společnost Sprint, s.r.o., je významným partnerem lyžařského oddílu, poskytuje klubu slevy pro nákup vybavení a dodává také ceny na závody pořádané klubem.

Závodníkům skupiny přípravka klub na zimní sezonu zapůjčuje lyžařské sety od firmy Madshus (lyže, hůlky, vázání, lyžáky). Vybavení pro jednoho závodníka lze odhadnout na  2.200 - 4.000,- CZK. Dětem se připravují lyže nejen na závody ale i na tréninky.

Závodníci ze skupiny žactvo jsou na zimu vybaveni 4 páry lyží (2 páry na klasiku - jedny tréninkové a jedny závodní - a 2 páry na skate), 2 páry holí (1x klasické a 1 x na skate) a vázání na všech lyžích. Pro tuto věkovou skupinu klub již nezajišťuje lyžáky, ty si musí závodníci obstarat na vlastní náklady. Starší žáci, kteří reprezentují klub na republikových závodech bývají ještě na tyto závody dovybaveni dalšími páry lyží. Materiál pro jednoho člena této skupiny se pohybuje v rozmezí 12.600 - 26.000,- CZK.

Největší výdaje jsou spojeny s pořízením materiálu pro skupinu dorost-dospělí, které dosahují výše 42.000 - 87.000,- CZK na závodníka. Tito závodníci jsou již vybaveni 6 - 8 páry lyží, vč. vázání a karbonovými holemi značky Swix. Pro závodníky této skupiny jsou také ve skladu k dispozici klasické i skatové kolečkové lyže.

V lyžařském skladu nesmí v žádném přípradě chybět servisní zázemí. Klub disponuje několika kopyty a přenosnými lyžařskými stoly, el. prodlužkami, žehličkami, kartáčy atd. K přípravě lyží se většinou používají vosky značky Swix, dále také Rode, Vaughty atp. Ročně se do waxového materiálu investuje cca 30 tis. CZK.