Prosíme rodiče, kteří by byli ochotni pomoci na přespolním běhu dne 5.10.2019 v Trutnově, aby nahlásili svoji účast Martině Švarcové na mobil +420 737 451 072. Dále prosíme, kdo může, ať napeče nějakou buchtu, děkujeme, vedení Olfin Car Ski team.

Zde naleznete aktuální nabídku, ceny a objednávkový formulář klubového oblečení.

Členské příspěvky lze opět platit nadvakrát. 1. splátka do konce října a 2. splátka do konce ledna 2019. Číslo účtu spolu s variabilními symboly najdete v sekci Členské příspěvky.