Skupina dospělých

Povinnosti klubu

 1. Klub uhradí startovné v seriálu dálkových běhů Stopa pro život.
 2. Klub zajistí vozidlo na závody seriálu Stopa pro život a pokryje cestovní náklady.
 3. Klub zajistí vozidlo na závody seriálu Ski Classics, Euroloppet a Worldloppet, a to při minimálním počtu tří závodníků. Cestovní náklady si závodníci hradí sami.
 4. Po dohodě s výborem klubu bude zdarma poskytnuto vozidlo na závody kolečkových lyží na území České republiky, a to při minimálním počtu tří závodníků. Cestovní náklady si závodníci hradí sami.
 5. Po dohodě s výborem klubu bude zdarma poskytnuto vozidlo na ostatní sportovní akce v rámci České republiky, a to při minimálním počtu tří závodníků. Cestovní náklady si závodníci hradí sami.

Povinnosti závodníka

 1. Závodník je povinen startovat na lyžařských závodech pouze pod hlavičkou klubu Olfin Car Ski team.
 2. Závodník je povinen startovat vždy v oblečení klubu Olfin Car Ski team (lyžařská kombinéza).
 3. Závodník je povinen řádně a včas hradit členské příspěvky.
 4. Závodník je povinen předložit výboru klubu potvrzení o sportovní lékařské prohlídce, ne však starší 12 měsíců.
 5. V případě porušení některé z povinnosti závodníka může výbor klubu rozhodnout o vyloučení závodníka z klubu Olfin Car Ski team.

Benefity

 1. Možnost zakoupení oddílového oblečení za zvýhodněné ceny.
 2. Možnost účasti na výcvikových táborech pořádaných klubem Olfin Car Ski team.
 3. V případě obsazení 1. – 3. místa v celkovém vyhodnocení seriálu závodů Stopa pro život bude závodníkovi poskytnuta oddílová kombinéza zdarma.
 4. Odborná poradenská konzultační činnost zdarma.
 5. Možnost využití zvýhodněných cen půjčovného případně nákupu či servisu vozidla u firmy Olfin Car.
 6. Možnost využití zvýhodněných cen při nákupu lyžařského a cyklo materiálu u firmy Bikero.
 7. Možnost využití slevy na nákup zboží firmy Adidas u prodejce Lion Sport.
 8. Možnost využití oddílové slevy na jízdné lanovkou na Černou horu.
 9. Možnost využití klubových podmínek při nákupu zboží od společnosti Sprint  spol. s.r.o. (Swix, Madshus, Rottefella).

Skupina dorostenců a juniorů SCM a RD

Povinnosti klubu

 1. Klub finančně zajistí závodní činnost na republikových závodech.
 2. Klub zajistí tréninkovou činnost.
 3. Klub zajistí lyžařský materiál.
 4. Klub poskytne příspěvek na výcvikové tábory.
 5. Klub uhradí dopravné na tréninky.
 6. Klub zajistí sportovně lékařskou prohlídku.

Povinnosti závodníka

 1. Závodník je povinen se pravidelně účastnit tréninků a závodů určených klubem.
 2. Závodník je povinen řádně vyplňovat evidenci tréninků.
 3. Závodník je povinen včas dle stanoveného termínu odevzdat výkazy o tréninkové činnosti vedoucímu trenérovi SCM.
 4. Závodník je povinen reprezentovat oddíl v odpovídajícím klubovém oblečení dle pokynů zodpovědného trenéra.
 5. Závodník je povinen vzorně reprezentovat klub Olfin Car Ski team.
 6. Závodník je povinen řádně a včas hradit členské příspěvky.
 7. V případě porušení některé povinnosti závodníka může výbor klubu potrestat závodníka zrušením benefitů, ve výjimečných případech i vyloučením z klubu.

Benefity

 1. Možnost využití zvýhodněných cen při nákupu lyžařského a cyklo materiálu u firmy Bikero.
 2. Možnost využití slevy na nákup zboží firmy Adidas u prodejce Lion Sport.
 3. Možnost využití oddílové slevy na jízdné lanovkou na Černou horu.
 4. Možnost využití klubových podmínek při nákupu zboží od společnosti Sprint  spol. s.r.o. (Swix, Madshus, Rottefella).
 5. Při zařazení do RD (U18, U20, U23, RD-B) individuální sponzorská smlouva s firmou Olfin Car.
 6. Nákup klubového oblečení za zvýhodněné, popř. dotované ceny.

Skupina ostatních závodníků

Povinnosti klubu

 1. Klub finančně zajistí závodní činnost na krajských závodech.
 2. Klub zajistí tréninkovou činnost.
 3. Klub zajistí základní lyžařský materiál.
 4. Klub zajistí sportovně lékařskou prohlídku.

Povinnosti závodníka

 1. Závodník je povinen se pravidelně účastnit tréninků a závodů určených klubem.
 2. Závodník je povinen řádně vyplňovat evidenci tréninků.
 3. Závodník je povinen na základě vyžádání trenéra předložit ve stanoveném termínu výkazy o tréninkové činnosti.
 4. Závodník je povinen reprezentovat oddíl v odpovídajícím klubovém oblečení dle pokynů zodpovědného trenéra.
 5. Závodník je povinen vzorně reprezentovat klub Olfin Car Ski team.
 6. Závodník je povinen řádně a včas hradit členské příspěvky.
 7. V případě porušení některé povinnosti závodníka může výbor klubu potrestat závodníka zrušením benefitů, ve výjimečných případech i vyloučením z klubu.

Benefity

 1. Možnost využití zvýhodněných cen při nákupu lyžařského a cyklo materiálu u firmy Bikero.
 2. Možnost využití slevy na nákup zboží firmy Adidas u prodejce Lion Sport.
 3. Možnost využití oddílové slevy na jízdné lanovkou na Černou horu.
 4. Možnost využití klubových podmínek při nákupu zboží od společnosti Sprint  spol. s.r.o. (Swix, Madshus, Rottefella).
 5. Při zařazení do RD (U18, U20, U23, RD-B) individuální sponzorská smlouva s firmou Olfin Car.
 6. Nákup klubového oblečení za zvýhodněné, popř. dotované ceny.

Skupina žactva a přípravky

Povinnosti klubu

 1. Klub finančně zajistí závodní činnost na krajských závodech. Účast závodníků v jednotlivých kategoriích je povinná a startovné hradí klub.
 2. Klub zajistí tréninkovou činnost.
 3. Klub zajistí základní lyžařský materiál za těchto podmínek:
  • Přípravka platí půjčovné za lyžařský materiál 500 Kč (200 Kč za 1 pár lyží, 200 Kč boty, 100 Kč hole).
  • Žactvo platí půjčovné za lyžařský materiál 600 Kč (400 Kč za 4 páry lyží, 200 Kč za 2 páry holí).
  • Peníze se vybírají při fasování, při jiném počtu se ceny přepočítávají.
 4. Klub zajistí sportovně lékařskou prohlídku.
 5. Klub zajistí závodní činnost na republikových závodech dle těchto pravidel:
  • v závodech ČP a MČR startují závodníci s II. VT, ti kteří nemají vyjetou II. VT (nemoc, nestartovali) startují na základě rozhodnutí zodpovědného trenéra
  • dopravu, startovné a ubytování hradí klub
  • na stravu závodník přispívá 100 Kč/den
  • výjimky z výše uvedených podmínek schvaluje výbor klubu na základě návrhu zodpovědných trenérů

Povinnosti závodníka

 1. Závodník je povinen se pravidelně účastnit tréninků a závodů určených klubem.
 2. Závodník je povinen reprezentovat oddíl v odpovídajícím klubovém oblečení dle pokynů zodpovědného trenéra.
 3. Závodník je povinen vzorně reprezentovat klub Olfin Car Ski team.
 4. Závodník je povinen řádně a včas hradit členské příspěvky.
 5. V případě porušení některé povinnosti závodníka může výbor klubu potrestat závodníka zrušením benefitů, ve výjimečných případech i vyloučením z klubu.

Benefity

 1. Možnost využití zvýhodněných cen při nákupu lyžařského a cyklo materiálu u firmy Bikero.
 2. Možnost využití slevy na nákup zboží firmy Adidas u prodejce Lion Sport.
 3. Možnost využití oddílové slevy na jízdné lanovkou na Černou horu.
 4. Možnost využití klubových podmínek při nákupu zboží od společnosti Sprint  spol. s.r.o. (Swix, Madshus, Rottefella).
 5. Nákup klubového oblečení za zvýhodněné, popř. dotované ceny.